Tanıtım

Birimimiz

Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sıfır Atık Yönetim Sistemi Birimi ülkemizde uygulanan  Sıfır Atık Projesi kapsamında Üniversitemizin  tüm kampüslerinde ve müstakil binalarında sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve uygulamaya geçilmesi, sıfır atık belgelerinin alınması, gerekli eğitimlerin verilmesi, atık oluşumu önlenmesi ve azaltması için faaliyetlerin yürütülmesi ve atıkların kaynağında türlerine göre ayrı toplanmasını sağlayarak geri dönüşüme kazandırılması çalışmalarını yürütmektedir. Böylelikle Ülkemizdeki Sıfır Atık projesinin uygulanmasına ve döngüsel ekonomiye katkı sağlanmasına, doğal kaynakların verimli kullanılmasına ve sürdürülebilir çevre yönetimine destek verilmektedir.


       Birimimiz Üniversitede farklı kaynaklarda ortaya çıkan tehlikeli ve tehlikesiz tüm atıkların yönetimi konularında görev yapmaktadır. Bu atıkların oluştuğu kaynakta diğer atıklardan ayrı ve teknik usulüne uygun olarak toplanmasını sağlamakta ve T.C Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan lisans almış kurumlara bertaraf amacıyla göndermesi süreçlerini yönetmektedir. Bunun dışında birimimizce hazırlayacağımız projeler, sanatsal ve kültürel faaliyetler ile üniversitemiz personeli ve  öğrencilerimizin  Sıfır atık projesi hakkında  farkındalığını ve projenin sürdürülebilirliğini artırmak hedeflerimiz arasındadır.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi B Blok 4.kat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.